Apollo Books logo

APOLLO BOOKSELLERS

Apollo Books logo

 

Bind 12: Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. 407 sider. Mere end 1000 farvefotos. Udbredelseskatalog.
ISBN 978-87-92832-03-0. DKK 420.00 excl. moms.
Danmarks blomstertæger omhandler en gruppe af relativt små insekter, der lever en diskret tilværelse og er ukendt af de fleste. Ikke desto mindre har de en farve- og formrigdom, som kun få andre grupper af danske dyr kan matche. Bogen er rettet mod såvel alment naturinteresserede som entomologisk kyndige. Samtlige 212 kendte danske arter gennemgås, med en beskrivelse af kendetegn og lignende arter, biologi, levested samt udbredelse. Herudover rummer bogen generelle afsnit, der beskriver en lang række emner, såsom udviklingshistorie, ynglebiologi, værtsplanter, fjender og forsvar, samt meget andet. I bogen findes desuden en samlet opdateret oversigt over alle Danmarks pt. 539 kendte tægearter. Danmarks blomstertæger indeholder langt over 1.000 fotos. Blomstertæger har kun været sporadisk illustreret i dansk litteratur, men det skulle der være rådet bod på med denne bog.
Vol. 12: Skipper, L.: Danmarks blomstertæger (The Danish Miridae). 2013. 407 pages. Illustrated throughout in colours. Distribution catalogue.
ISBN 978-87-92832-03-0. € 62.00 / DKK 420.00
Danmarks blomstertæger is a complete and comprehensive treatment of the Danish Miridae, richly illustrated with more than 1000 high quality colour photos. The book is aimed at those with a general interest in nature as well as the experienced entomologist. All 212 species known from Denmarks are having a full treatment in chapters on identification, similar species, biology, habitat and distribution. Further the book contains 130 pages of general introduction to the Miridae that covers a large number of subjects, among other development history, breeding biology, host plants, predators and defence. The book also contains an updated list of the presently 539 species of Heteroptera known from Denmark.
 

Front cover from Danmarks blomstertæger Page 21 from Danmarks blomstertæger

Page 70 from Danmarks blomstertæger Page 102 from Danmarks blomstertæger

Page 164 from Danmarks blomstertæger Page 165 from Danmarks blomstertæger

Publications