Apollo Books logo

APOLLO BOOKSELLERS

Apollo Books logo

 

Bind  13: Fogh Nielsen, O. & L. Skipper: Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger. 2015. 202 sider. 370 farvefotos af højeste kvalitet. Udbredelseskatalog. ISBN 978-87-92832-04-7. € 43.00 / DKK 300.00 excl. moms.
En bog om en gruppe insekter, som alle er stødt på, men som kun meget få kender noget særligt til. De 73 danske arter behandles alle grundigt og bogen er hele vejen igennem illustreret med nogle fantastisk flotte farvefoto. Udbredelseskort for hver art. Indledende afsnit om: Historisk baggrund; Udviklingshistorie; Systematik & navngivning; Udseende; Livscyklus; Føde; Fjender & forsvar; Levesteder; Status & udbredelse; Trusler; Distriktskatalog; Om at studere tæger; De danske familier. Den første danske bog om disse spændende og ofte farvestrålende insekter siden bindet i ”Danmarks Funa” der udkom i 1912.
Vol. 13: Fogh Nielsen, O. & L Skipper: Danmarks bredtæger, randtæger og ildtæger (The Danish Pentatomidae, Coreidae and Pyrrhocoridae). 2015. 202 pages. 370 colour photos of the highest quality. Distribution catalogue. ISBN 978-87-92832-04-7. € 43.00 / DKK 300.00
A book about a group of insects, which all have met, but few really know anything about. The 73 Danish species are dealt with in detail, and the book is all the way through illustrated with fantastic beautiful colour photos. Distribution maps to all species. Introductory chapters on: Historical background, Evolution history; Systematics and nomenclature; Habitus; Life cycle; Food; Enemies & defence; Habitats; Status & distribution; Threaths; District catalogue; How to study these bugs; The Danish families. This is the first book on these families since the volume published in the series ”Denmark’s Fauna” in 1912.
 


Frontcover from Danmarks bredtæger. Page 113 from Danmarks bredtæger.

 
Page 184 from Danmarks Bredtæger  

Publications