Apollo Books logo

APOLLO BOOKSELLERS

Apollo Books logo

 

Bind 15: Skipper, L. & O. F. Nielsen: Danmarks frøtæger. 2018. 207 sider. 405 farvefotos af højeste kvalitet. Udbredelseskatalog.
ISBN 978-87-92832-06-1. € 43.00 / DKK 300.00 excl. moms.
Dette bind omhandler en af de mere forsømte og ukendte grupper af tæger. De 77 danske arter behandles alle grundigt og bogen er hele vejen igennem illustreret med nogle fantastisk flotte farvefoto. Udbredelseskort for hver art. Indledende afsnit om: Historisk baggrund & udviklingshistorie; Systematik & navngivning; Udseende; Livscyklus; Føde; Fjender & forsvar; Levesteder; Status over Danmarks frøtæger; Udbredelse; Om at studere frøtæger. Dette er den første samlede behandling af de danske frøtæger.

Vol. 15: Skipper, L. & O. F. Nielsen: Danmarks frøtæger (The Danish Lygaeidae). 2018. 207 pages. 405 colour photos of the highest quality. Distribution catalogue.
ISBN 978-87-92832-06-1. € 43.00 / DKK 300.00
This volume treats one of the more neglected families of Heteroptera in Denmark. The 77 presently known species are dealt with in detail, and the book is all the way through illustrated with fantastic beautiful colour photos. Distribution maps to all species. Introductory chapters on: Historical background & evolution history; Systematics and nomenclature; Habitus; Life cycle; Food; Enemies & defence; Habitats; Status of the Danish Lygaeidae; Distribution; How to study these bugs. This is the first ever complete study of the Danish Lydaeidae.”

 


Danmarks frøtæger. Levesteder.

Side/page 82. Side/page 83.

Publications