Apollo Books logo

APOLLO BOOKSELLERS

Apollo Books logo

 

Bind 14: Fogh Nielsen, O.: Danmarks netvinger. 2015. 195 sider. Mere end 250 farvefotos af bedste kvalitet. Udbredelseskort.
ISBN 978-87-92832-05-4. € 43.00 / DKK 300,00 excl. moms.
Endnu en bog om en insektgruppe, som mange kender, men som kun meget få kender noget særligt til. Bogen omhandler samtlige 65 danske arter af netvinger: Dovenfluer, Kamelhalsfluer, Voksnetvinger, Vandmyreløver, Svampeflorvinger, Florvinger, Guldøjer, Myreløver. Bogen er gennemillustreret med meget flotte farvefotos. Indledende afsnit om: Systematik & navngivning, Udviklingshistorie, Udseende, Livscyklus, Flyvetider, Levesteder, Fjender & forsvar, Status over Danmarks netvinger, Distriktskatalog, Om at studere netvinger, Bestemmelse af netvinger, Nøgle til familier. Dette er den første danske om disse interessante insekter.

Vol. 14: Fogh Nielsen, O.: Danmarks netvinger (The Danish Neuroptera). 2015. 195 pages. More than 250 colour photos of the best quality. Distribution maps. Text in Danish.
ISBN 978-87-92832-05-4. € 43.00 / DKK 300,00 excl. moms.
Another book about an insect group that nearly all have seen, but no-one really knows. The book deals with all 65 species of Neuroptera known from Denmark. It is illustrated throughout with more than 250 colour photos. Introductionary chapters on: Systematic & nomenclature, Development history, A
ppearance, Life cycle, Flying times, Habitats, Enemies & defence, Status of Danish Neuroptera, District catalogue, How to study Neuroptera, Identification of Neuroptera, Keys to families. The first book ever on the Danish Neuroptera.
 


Frontcover from Danmarks netvinger. Page 144 from Danmarks netvinger.

 
Page 145 from Danmarks netvinger.  

Publications